Meistä

Olemme rakennusalan konsultointiyritys, jonka asiakkaita ovat talo- ja kiinteistöyhtiöt, isännöitsijät ja rakennusliikkeet.

Asiantuntijoillamme ja yhteistyökumppaneillamme on alan koulutuksen lisäksi pitkä kokemus rakentamisesta ja he tuntevat uusien sekä vanhojen kiinteistöjen kunnossapitotarpeet. Projektikohtaiset tiimit muodostamme asiakkaan tarpeen ja kohteen mukaan.

Asiantuntijat

Sami-Hållfast-1

Sami Hållfast, rakennusmestari (infra), talotekniikan valvoja

Samin vastuualueena ovat infrarakentamisen valvonnan lisäksi taloyhtiöiden korjausrakentamisen valvonta ja projektinjohtotehtävät.

Sami on työskennellyt vastaavana työnjohtajana useassa kaupunkitekniikka- rakentamis- ja saneerauskohteessa. Rakennusalan töitä on kertynyt vuodesta 2008 muurarina, timpurina ja koneen kuljettajana maanrakennustöissä ennen rakennusmestarin tutkintoa. Samin erikoisalaa ovat katualueiden, infrarakentamisen, pihojen sekä puistojen rakentaminen ja saneerauksen valvonta.

Sami Hållfast
p. 050 590 2655
sami.hallfast@raval.fi

Timo-Linnakylä-1

Timo Linnakylä, diplomi-insinööri

Timolle kuuluvat projektisihteerin tehtävät työmaakokouksissa, projektien taloudellinen seuranta ja budjetointi.

Timo on toiminut erikoissuunnitelijana Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyksikössä monipuolisissa ja vastuullisissa tehtävissä. Hänen aloitteestaan käynnistettiin mm. rakennusterveysasiantuntijoiden ja sisäilma-asiantuntijoiden koulutusohjelmat, joissa hän toimi kurssinjohtajana.

Timo Linnakylä
p. 050 316 0598
timo.linnakyla@raval.fi

Hallinto ja asiantuntijoiden tuki

Henri-Karttunen-1

Henri Karttunen, kehitysjohtaja

Henri vastaa Ravalin liikkeenjohdosta, asiakkuuksien hoitamisesta ja projektijohdon tuesta.

Henri on aiemmin työskennellyt Nordea Suomen ja Viron toimitiloista vastaavan yksikön johtoryhmässä, vastaten yksikön strategiasta, tavoitteista ja johtamisjärjestelmästä. Henrillä on yli kymmenen vuoden kokemus kehitystehtävistä ja erilaisten hankkeiden johtamisesta. Koulutukseltaan Henri on projekti- ja muutosjohtamisen sekä yhteiskuntavastuun tradenomi.

Henri Karttunen
p. 050 514 0403
henri.karttunen@raval.fi

Omistajat

Taina-Linnakylä-1

Taina Linnakylä, hallituksen puheenjohtaja ja omistaja

Taina on toiminut rakennusalalla vuodesta 2008 myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja projektikoordinaattorin tehtävissä vuodesta 2014 eteenpäin. Taina on valmistunut liikkeenjohdon koulutusohjelmasta (AMK) vuonna 2011.

Henkilökuva-2-1

Tuomo Hanhivaara, hallituksen jäsen, omistaja ja asiantuntijoiden neuvonantaja

Tuomo on työskennellyt useita vuosia urakoitsijana, työnjohtajana, teknisenä isännöitsijänä ja valvojana sekä ollut mukana suurissa, koko taloyhtiötä koskevissa korjausrakentamisen projekteissa.