Raval Helsinki Oy 10-vuotistarkastukset

Turvallisuuskoordinaattorin työtehtävät

You are here:

Turvallisuusasiakirjan laatiminen

Turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät

Rakennustöitä varten tulee laatia rakennuttajan toimesta turvallisuusasiakirja. Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Taloyhtiö on rakennuttaja teettäessään korjausrakennushanketta.

Korjausrakentamishankkeissa ja kunnossapitotöissä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä soveltaen niitä hankkeen laajuuden ja vaativuuden mukaan. Korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa turvallisuuskoordinaattorin tehtävät liittyvät ensisijaisesti hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta.

Käytännössä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat nimikkeen mukaisesti koordinointitehtäviä. Ne edellyttävät projektinjohdollista osaamista.

 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta

Annamme mielellämme lisätietoja. Jätä yhteydenottopyyntö: