You are here:

Tekninen isännöinti

Raval Helsinki Oy tekninen isannointi

Tekninen isännöitsijä on taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen oikea käsi kiinteistön rakennusteknisissä asioissa. Teknisen isännöitsijän palvelumme vapauttaa hallinnollisen isännöitsijän aikaa tämän tärkeimpään tehtävään, taloyhtiön johtamiseen.

Toimimme aina taloyhtiön edunvalvojana eikä meillä ole sidonnaisuuksia rakennuttajiin.

Teknisen isännöinnin avulla isännöitsijä ja taloyhtiö voivat keskittyä olennaiseen, kun me huolehdimme päivittäisistä ja suuremmista ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Tavoitteenamme on tehdä taloyhtiön hallinnosta ennakoitavaa, sujuvaa ja kustannustehokasta, parantaen samalla kiinteistön arvoa ja asukkaiden tyytyväisyyttä.

Raval tekninen isännöinti:

  1. Osakasmuutostöiden suunnitelmien tarkastus, valvonta ja dokumentointi.
  2. Pienten korjaustarpeiden arviointi, suunnittelu, kilpailutus, ohjaus ja valvonta.
  3. Laajempien korjaushankkeiden suunnittelu, kilpailutus, johtaminen ja valvonta – korjaushankkeet avaimet käteen -palveluna.
  4. Kiinteistö- ja huoneistokatselmukset ja kartoitukset.
  5. Kunnossapitoselvitys ja PTS.

Teknisen isännöinin palvelukuvaus

  1. Tarvekartoitus: selvitetään tarpeet palvelun kattavuuden osalta sekä kiinteistön nykytila ja tulevat korjaustarpeet. Haastattelemme oleelliset yhteyshenkilöt, kuten isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen edustajan sekä huoltoyhtiön edustajat ja tutustumme huoellisesti dokumentteihin.
  2. Palveluehdotus: Laadimme räätälöidyn palveluehdotuksen hinta-arvioineen.
  3. Sopimuksen aloitus: Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen aloitamme teknisen isännöitsijän palvelun tuottamisen sovitussa laajuudessa. Aloitukseen kuuluu myös prosessien ja työkalujen, kuten projektipankin, määritys ja opastus.
  4. Laskutus: Laskutamme teknisen isännöinnin palvelusta kuukausittain. Laskumme eritellään päivän sekä tekijän mukaan ja laskut sisältävät työselitteen.
  5. Seuranta: Keskustelemme säännöllisesti ja tarpeen mukaan palvelun laadusta, kustannuksista ja muista yhdessä määrittämistämme mittareista.

Teknisen isännöinnin palvelu ennakoitavaan tuntihintaan tai projekteittain

Tarjoamme teknisen isännöinnin palvelut tuntiveloituksella, kiinteään kuukausihintaan tai hankkeittain.

Ota yhteyttä