Raval Helsinki Oy valvonta ja rakennustyön tarkkailu

Valvonta

You are here:

Valvojan tärkein tehtävä on valvoa tilaajan edun toteutumista korjausrakentamisen hankkeissa. Valvojan työ on valvoa, että urakoitsija suorittaa sopimuksen mukaiset työt noudattaen hyvää rakennustapaa ja urakan suunnitelmia. Valvoja puuttuu korjausrakentamisen virheisiin rakentamisen aikana huomauttamalla urakoitsijaa tapahtuneesta virheestä. Hän pitää huolen siitä, että virhe korjataan ja dokumentoi sen valvontaraporttiin.

Valvoja kannattaa ottaa projektiin mukaan jo kilpailutusvaiheessa. Hän osaa arvioida ovatko urakoitsijat lähtökohtaisesti päteviä työn suorittamiseen. Urakkasopimuksen laadinta ammattilaisen toimesta on samoista syistä järkevää.

Valvontatyön sisältö ja dokumentointi
  • Valvontakäynnit hankkeen laajuuden mukaan
  • Työmaakokoukset: Aloituskokous, työmaakokoukset hankkeen aikana tarpeen mukaan (yleensä 2 viikon välein) ja vastaanottokokous
  • Kustannusten seuranta työmaakokouksien yhteydessä (suunnittelu, urakka, lisätyöt ja valvonta)
  • MRL 153§:n mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto (vain rakennusluvan vaativissa töissä)
  • Valvonnasta laaditaan päivittyvä kuvallinen valvontaraportti, johon kirjataan jokainen valvontakäynti.
  • Vastaanotosta laaditaan erillinen vastaanottopöytäkirja.
  • Tilaajalle toimitetaan valvontaraportti ja muut dokumentit työn päätyttyä sähköisessä muodossa.

Annamme mielellämme lisätietoja. Jätä yhteydenottopyyntö: