Raval Helsinki Oy takuutarkastukset

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

You are here:

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, jonka myyjä järjestää 12 – 15 kuukautta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Vuositarkastuksen tarkoitus on turvata ostajan asemaa, sillä taloyhtiöllä sekä ostajalla on näin ollen noin vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja raportoida niistä myyjälle vuositarkastuksen yhteydessä. Jotta kaikki mahdolliset virheet tulevat huomatuiksi, onkin suositeltavaa teettää vuositarkastuksen ennakkotarkastus puolueettomilla ammattilaisilla.

Asiantuntijat tarkastavat uuden taloyhtiön ennen vuositarkastusta ja laativat listan myyjän eli rakennuttajan vastuulle kuuluvista vioista ja puutteista. Asiantuntijoiden laatiman raportin kanssa taloyhtiön on helppo saattaa myyjälle tiedoksi ilmenneet viat ja puutteet, jotka vaativat korjausta. Tämä voi myös helpottaa taloyhtiön ja myyjän välistä keskustelua havaituista virheistä ja nopeuttaa takuukorjauksiin ryhtymistä.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa keskitytään taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakenteisiin. Osakas listaa ja ilmoittaa rakennuttajalle hallitsemansa huoneiston sisäpinnoissa ilmenevät virheet ja myös pihan tai muiden tilojen virheet, jos ne kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan kunnossapitovastuulle.

Annamme mielellämme lisätietoja suunnittelusta. Jätä yhteydenottopyyntö: